Клиент: гр. Хасково
Тип:СМР

Съществуващото положение на сградата беше:

 • стара дървена дограма – прозорци и врати,
 • компрометирани фаянсови облицовки и подови настилки,
 • стара боя и шпакловки по стени и тавани,
 • окъртени и изровени варови мазилки,
 • скъсана и напукана настилка от линолеум в помещенията.

С ремонта се осъществи обновяване, освежаване и подобряване на санитарно хигиенните условия в помещенията и се изпълниха изискванията, нормите за достъпна и интегрирана среда за възрастни и деца с увреждания.

Изпълнени бяха следните видове смр:

 • демонтаж на стара и монтаж на нова PVC и AL дограма: врати и прозорци,
 • демонтаж на фаянсови облицовки,
 • демонтаж на настилки от линолеум и теракотни плочки,
 • стъргане на стени и тавани от бои и шпакловки,
 • очукване и къртене на мазилки,
 • настилки с теракотни плочи и циментови замазки,
 • облицовки с фаянсови плочи,
 • гипсова шпакловки и варови мазилки,
 • грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани,
 • настилка с линолеум и монтаж на первази,
 • направа на рампи.