Клиент: ЕС, община Хасково
Тип:СМР

Във връзка с реализиране на проект: „Достъпен свят за нашите деца ” на МТСП беше изпълнен обект: „Общностен център за деца и семейства” в УПИ XXI, кв. 226, гр. Хасково , съфинансиран от ЕС и договор за строителство № 295/ 25.02.2013г. беше построена нова едноетажна сграда за предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги свързани с грижи за деца и семейства.

 

Сградата бе изпълнена с два сектора – основен /функционален/ сектор и спомагателен /обслужващ/ сектор.

В основния сектор бяха изградени помещения разделени в два модула:

Модул 1 – услуги за родители и семейства на деца от 0 до 3 г.

 1. Зала за работа с деца 0-3 г.,
 2. Зала за работа с деца 3-6 г.,
 3. Предверия с гардеробчета към всяка зала,
 4. Санитарни помещения с умивалници и тоалетни,
 5. Кухненски офос,
 6. Тоалетна за деца с увреждания.

Предназначението на помещенията в този модул е за предлагане на услуга за целодневна /0-3г./ и почасова /3-6г./ грижа за деца.

Модул 2 – услуги за родители и семейства на деца от 3 до 7 г.

 1. Зала за групова работа,
 2. Здравен кабинет,
 3. Манипулационна за леки медицински процедури,
 4. Кабинет за индивидуална работа,
 5. Кинезитерапевтичен кабинет,
 6. Чакалня,
 7. Санитарни помещения с умивалник и тоалетна,
 8. Стая за хигиенист,
 9. Тоалетна за хора с увреждания.

Предназначението на помещенията в този модул е за групова и индивидуална работа с родители и деца.

Спомагателния /обслужващ/ сектор се състои от един модул:

Модул 3 – стопански и битови помещения

 1. Котелно,
 2. Тоалетна,
 3. Съблекалня с баня,
 4. Кухненски бокс,
 5. Склад,
 6. Методически кабинет.

Предназначението на помещенията в този модул е за извършване на обсужващи и спомагателни функции.

С изпълнението на „Общностения център за деца и семейства” се постигна едно по-добро интегриране на тези деца и семейства в обществото.

Изпълнени бяха следните видове смр:

 • Земни работи и вертикална планировка,
 • Конструктивни работи – кофражи, армировки и бетони,
 • Покривни работи – керемиди, улуци, водосточни тръби и два пласта битумна хидроизолация,
 • Архитектурни работи – мазилки, шпакловки, боядисване с цветен латекс, подови венилови настилки, фаянсови облицовки, теракот и гранитогрес,
 • Вик инсталации – водопроводи, канализация, обзавеждане и санитарни прибори,
 • Ел. инсталации – кабели, проводници, ключове, контакти, монтаж на осветителни тела,
 • ОВК инсталации – отоплителни тела, радиатори, климатици,
 • Направа на тротоари и площадки – бетонови плочи, павета, каменни плочи, бордюри,
 • Детска площадка – детски съоръжения, пясъчник, маса за игра с пясък, направа на гумирана настилка,
 • Доставка и монтаж оборудване – пейки и кошчета,
 • Озеленяване и затревяване на площадки около сградата и детската площадка .