Клиент: гр. Димитровград
Тип:СМР

По изпълнение на проект: „Воден цикъл на гр. Димитровград и Евро програма 2007г. -2013г. ” , договор за изпълнение от 13.10.2008г. беше изпълнен обект: Изграждане на уличен водопровод и канализация на ул.”Вилхелм Пик” гр. Димитровград” – направиха се уличен водопровод с нови ПЕВП тръби ф90 – 240м, и улична канализация с нови тръби ф 300 – 235м; Ф 200 – 155м и РШ – 6 бр.

Бяха изпълнени следните смр:

  • Земни работи – изкопи и превоз, обратни насипи и уплътняване,
  • Асфалтови работи – рязяне и разкъртване на асфалт, възстановяване и нова асфалтова настилка.
  • Пясъчна подложка – под и над тръбите,
  • Водопроводни смр – доставка и монтаж на ПЕВП тръби ф90 – 240м, водопроводни арматури СК и свързващи части,
  • Канализация – нови тръби ф 300 – 235м; Ф 200 – 155м.,
  • Направа на шахти – за кранове и арматури, РШ – 6 бр.,
  • Направа на връзки към старите водопроводи и канализации,
  • Направа на опорни блокове и доп. елементи към канализациите,
  • Изпълнение на дезинфекция и изпробване на вик тръби.

С изпълнението на този обект:Изграждане на уличен водопровод и канализация на ул.”Вилхелм Пик” гр.Димитровград” се подобри водоподаването и проводомоста на канализацията по улицата.