Клиент: гр. Хасково
Тип:СМР

Благоустрояването на дере „Куба” – юг, южно от ул. ”Дунав” в гр. Хасково обхвана изграждане на алейна мрежа и кътове за почивка. Изгражди се улица, обслужваща гаражите и осигуряваща подходи към ул. „Тимок” и ул. „Св. Св. Кирил и Методий”. Южно от гаражите се оформи паркинг с паркоместа. Централната част на парка се изпълни като малко площадно пространство. За преодоляване на денивилацията поставихме цветарници на различни нива. Изпълни се поливен водопровод, алейно осветление, парково обзавеждане, детски съоражения и озеленяване.

Изпълнени бяха следните видове смр:

  • Земни работи – изкопи, превоз, обратни насипи и уплътняване,
  • Настилки – паважни, трошенокаменни, асфалтови и плочници, бордюри и направляващи ивици,
  • Клоцове и подпорни стени – кофражни, армировъчни и бетонови работи,
  • Водоснабдяване и канализация – доставка и монтаж на ПЕВП тръби от ф32 до ф63, водопроводни арматури и свързващи части, доставка и монтаж на PVC тръби, поливна водопроводна система,
  • Парково обзавеждане – кошчета, пейки и перголи,
  • Детски съоражения – клатушки, паралелни и двойни люлки,
  • Озеленяване – засаждане на декоративни дървета и храсти, затревяване,
  • Електро – изтегляне на кабелни линии, доставка и монтаж на стълбчета за осветление, доставка и монтаж на паркови осветители.